Φλεγόμενα Γράμματα

Καρδιές, σχήματα, λέξεις, φράσεις, εταιρικά λογότυπα, επιγραφές παίρνουν φωτιά  "ζωντανεύοντας" το περίγραμμά τους. Χρησιμοποιώντας εγχρωμη ή φυσική φλόγα  μπορούμε να σχηματίσουμε μια πυροτεχνική εικόνα, σε όποιοδήποτε μεγεθός, σχήμα και χρώμα.

Οι φλεγόμενες επιγραφές  ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματικών πυροτεχνημάτων και ειδικών εφέ. 

Η πυροδότηση τους γίνεται απο εμάς με εξειδικευμένο ηλεκτρονικό σύστημα πυροδότησης επαγγελματικών πυροτεχνημάτων.

Φλεγόμενα Γράμματα Pyrotex

Φλεγόμενα Γράμματα Pyrotex